Εκδήλωση ενδιαφέροντος αποφοίτων ΕΠΑΛ για φοίτηση σε επιδοτούμενο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας στα ΕΠΑΛ Φλώρινας και Αμυνταίου

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας ανακοινώνει την έναρξη των διαδικασιών λειτουργίας του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας» στα ΕΠΑΛ Φλώρινας – Εργαστηριακό Κέντρο (Ε.Κ.) Φλώρινας και ΕΠΑΛ Αμυνταίου

Η «Τάξη Μαθητείας» θα έχει διάρκεια εννιά μηνών και θα συνδυάζει 7ωρο εργαστηριακό μάθημα της ειδικότητας στο 1ο Ε.Κ. Φλώρινας και στα εργαστήρια του ΕΠΑΛ Αμυνταίου (μία φορά την εβδομάδα) και «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας − Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» 28 ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο τουλάχιστον σε τέσσερις ημέρες.

Οι εργασιακοί χώροι θα προσδιοριστούν σε φορείς του Δημοσίου Τομέα όπως Δήμοι, Δημοτικές επιχειρήσεις, Περιφέρεια, κ.λπ. καθώς και επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

Στους μαθητευόμενους θα παρέχεται αποζημίωση που ορίζεται στο εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου καθώς και ασφαλιστική κάλυψη για το διάστημα του «Προγράμματος Εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας». Το καθαρό εισπραττόμενο ποσό από τον μαθητευόμενο θα ανέρχεται σε 16,84 ευρώ.

Οι απόφοιτοι της «Τάξης Μαθητείας» λαμβάνουν Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών πιστοποίησης των προσόντων τους από τον ΕΟΠΠΕΠ.

Δικαίωμα εγγραφής στο «Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας» θα έχουν οι νέοι και νέες που ικανοποιούν σωρευτικά και τα τρία παρακάτω κριτήρια:

α) είναι κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4186/2013 και του Ν. 3475/2006 και
β) βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης και
γ) δεν υπερβαίνουν το 24ο έτος ηλικίας

Οι ειδικότητες οι οποίες θα προσφερθούν στο «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» της σχολικής περιόδου 2016-17 στα ΕΠΑΛ Φλώρινας και Αμυνταίου και οι οποίες προέκυψαν ύστερα από σύσκεψη των Διευθυντών, Υποδιευθυντών, Αναπληρωτών Διευθυντών των ΕΠΑΛ, του Υπευθύνου της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και των Υπευθύνων ΣΕΠ – ΚΕΣΥΠ με τον συντονισμό του Διευθυντή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας είναι οι ακόλουθες:

α) Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών,
β) Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
γ) Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής
δ) Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
ε) Οχημάτων

Καλούνται οι κάτοχοι απολυτηρίων ΕΠΑΛ και πτυχίων των παραπάνω ειδικοτήτων που καλύπτουν και τα σχετικά κριτήρια να απευθυνθούν στα ΕΠΑΛ Φλώρινας, τηλ.: 2385046137, Εργαστηριακό Κέντρο Φλώρινας, τηλ.: 2385025380, ΕΠΑΛ Αμυνταίου, τηλ.: 2386022984 για να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για φοίτηση στο «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας».

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο