Έγκριση Προγράμματος Κυκλοφοριακής Αγωγής – Οδικής Ασφάλειας Για το διδακτικό έτος 2015-2016

Έγγραφο Φ.20.1/146247/Δ2/17-9-2015 του Υπουργείου Παιδείας

Το Υπουργείο Παιδείας εγκρίνει το Πρόγραμμα Κυκλοφοριακής Αγωγής-Οδικής Ασφάλειας με τίτλο «Μοτοσυκλετώντας» που προτίθεται να υλοποιήσει σε σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας κατά το σχολικό έτος 2015-2016 το Ελληνικό Ινστιτούτο Μοτοσυκλέτας «ΜΟΤΟΘΕΣΙΣ»

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί μετά από συνεννόηση και με ευθύνη των Διευθυντών και των Συλλόγων Διδασκόντων των σχολικών μονάδων που θα εκδηλώσουν σχετικό ενδιαφέρον, ώστε να μην διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία των σχολείων.

Η συμμετοχή των μαθητών στο ανωτέρω Πρόγραμμα είναι δωρεάν και προαιρετική, ενώ για τους ανήλικους μαθητές απαιτείται η έγγραφη συγκατάθεση των κηδεμόνων τους. Επίσης, κρίνεται απαραίτητη η συνεργασία με τους Υπεύθυνους Αγωγής Υγείας και Σχολικών Δραστηριοτήτων των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

Διαβάστε το έγγραφο

Σχολιάστε

Μετάβαση στο περιεχόμενο