Διακοπή λειτουργίας του 2ου ΓΕΛ Φλώρινας με απόφαση του Δημάρχου Φλώρινας Το σχολείο θα παραμείνει κλειστό τη Δευτέρα 27 και την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2023 λόγω τεχνικών παρεμβάσεων στις κτιριακές υποδομές


άκουσε το άρθρο

Δήμος Φλώρινας, Απόφαση, Αριθ. Πρωτ.: 55305/24/11/2023 (ΑΔΑ: 9ΦΡΨΩΗΙ-Λ9Ψ)

Διακοπή λειτουργίας 2ου ΓΕΛ Φλώρινας λόγω εργασιών

Ο Δήμαρχος Φλώρινας έχοντας υπόψη […]

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Την διακοπή των μαθημάτων στο 2ο ΓΕΛ Φλώρινας την Δευτέρα 27 και την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2023, λόγω τεχνικών παρεμβάσεων στις κτιριακές υποδομές.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚ. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ