Δεν προσμετρώνται οι απουσίες των μαθητών όταν οφείλονται σε εποχικές ιογενείς αναπνευστικές λοιμώξεις Για το διάστημα από τον Νοέμβριο 2023 έως και τον Μάρτιο 2024 και έως πέντε (5) εργάσιμες μέρες


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος Φ1/2572/Δ2/10-01-2024 του Υπουργείου Παιδείας

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 24 της αρ. 79942/ΓΔ4/21-5-2019 ΥΑ (Β΄2005), με απόφαση του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων, καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται οι απουσίες από τα μαθήματα μαθητών έως πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που οφείλονται στην έξαρση των εποχικών ιογενών λοιμώξεων του αναπνευστικού, από 1ης Νοεμβρίου 2023 έως και 31 Μαρτίου 2024.

Η απόφαση αυτή εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως και με την προσκόμιση από τους ενδιαφερόμενους πρόσφατης βεβαίωσης δημόσιου ή ιδιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος ή ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας. Οι απουσίες αυτές είναι πέραν του προβλεπόμενου από τις γενικότερες ή ειδικότερες διατάξεις αριθμού απουσιών.

Διαβάστε την εγκύκλιο

Share and Enjoy !
Shares