Ανασυγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Φλώρινας Η θητεία όλων των τακτικών και αναπληρωματικών μελών και των γραμματέων του Συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2024


άκουσε το άρθρο

Απόφαση ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας, 109/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΘΡΧ46ΝΚΠΔ-ΡΥΓ)

Ανασυγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Φλώρινας

Η αναπληρώτρια Περιφερειακή Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας Έχοντας υπόψη:

[…]

Αποφασίζουμε

Ανασυγκροτούμε το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Φλώρινας, ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

1. Τόνας Ζαχαρίας του Δημητρίου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ04.02 – Χημικών του 2ου Γυμνασίου Φλώρινας – Αναπληρωτής Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, ως Πρόεδρος.
2. Καρακατσάνης Στυλιανός του Δημητρίου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ04.05 του Γυμνασίου Μελίτης Φλώρινας – Διευθυντής του 1ου Γενικού Λυκείου Φλώρινας, ως Αντιπρόεδρος.
3. Δούκα Βασιλική του Χριστοδούλου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ82 του 1ου ΕΠΑΛ Φλώρινας – Διευθύντρια του 1ου ΕΚ Φλώρινας.
4. Μούζα Βασιλική του Δημητρίου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ02 του 2ου ΓΕΛ Φλώρινας – Διευθύντρια του Γυμνασίου Βεύης – Αιρετή εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών.
5. Φωτιάδου Χριστίνα του Γεωργίου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ88.02 του 1ου ΕΠΑΛ Αμυνταίου – Διευθύντρια του 1ου ΕΠΑΛ Αμυνταίου – Αιρετή εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα):

1. Οψιρέτη Φανή του Πασχάλη, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ80 του 10υ ΕΠΑΛ Φλώρινας – Διευθύντρια του Γυμνασίου Λεχόβου – Αναπληρώτρια του Προϊσταμένου του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας.
2. Οικονόμου Νικόλαος του Χρήστου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ02 του Μουσικού Γυμνασίου με Λυκειακές τάξεις Αμυνταίου Φλώρινας – Διευθυντής του Γενικού Λυκείου Φιλώτα.
3. Χρυσοχοΐδου Ιωάννα του Χρήστου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ02 του 1ου ΓΕΛ Φλώρινας – Διευθύντρια του 1ου Γυμνασίου Φλώρινας.
4. Λαζαρίδου Μαρία του Χαράλαμπου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ03 του 1ου ΕΠΑΛ Φλώρινας – Υποδιευθύντρια του 1ου ΕΠΑΛ Φλώρινας – Αιρετή εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών.
5. Γρούιου Ελένη του Γεωργίου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ03 του 2ου ΓΕΛ Φλώρινας – Αιρετή εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών.

Στην περίπτωση που το ως άνω Συμβούλιο εξετάζει θέματα υπηρεσιακής κατάστασης α) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη Δημόσια Εκπαίδευση με σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εκτός των προσωρινών αναπληρωτών και β) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες της ιδιωτικής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αντί των προαναφερομένων αιρετών εκπροσώπων (4) και (5) των δημοσίων εκπαιδευτικών, μετέχουν οι εξής εκπρόσωποι από την Ομοσπονδία Ιδιωτικών εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (ΟΙΕΛΕ):

Τακτικά μέλη:

1. Σελέκος Δημήτριος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02 που υπηρετεί στα εκπαιδευτήρια «Βασιλειάδη».
2. Αηδονίδης Μιλτιάδης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, που υπηρετεί στα «Πρότυπα Εκπαιδευτήρια».

Αναπληρωματικά μέλη (αντίστοιχα):

1. Γκέντζος Αναστάσιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02 που υπηρετεί στο Λύκειο «Ανατόλια».
2. Παλατζιάν Ελίνα, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02 που υπηρετεί στο «Κολέγιο Ανατόλια».

Γραμματέα του Συμβουλίου ορίζουμε τον κ. Αργύριο Κολοκοντέ, διοικητικό υπάλληλο κλ. ΠΕ-Διοικ. του Τμήματος Γ΄ Προσωπικού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, με αναπληρωτή του τον κ. Πουγαρίδη Απόστολο, εκπαιδευτικό κλ. ΠΕ86, του Γυμνασίου Κλεινών, με ολική διάθεση στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας για το σχ. έτος 2023-2024.

Η θητεία όλων των τακτικών και αναπληρωματικών μελών και των γραμματέων του Συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2024.

Share and Enjoy !
Shares