Οριστικός Συμπληρωματικός Πίνακας Βελτιώσεων και Οριστικών Τοποθετήσεων Γενικής Παιδείας 2021 Η τελική απόφαση θα εκδοθεί από την ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Έγγραφο 2112/26-05-2021 της ΔΔΕ Φλώρινας

Μετά το πέρας και της διαδικασίας των αιτήσεων διόρθωσης λαθών ή παραλείψεων, ανακοινώνεται από τη Διεύθυνση Δ.Ε. Φλώρινας ο οριστικός πίνακας με τις συμπληρωματικές οργανικές τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατόπιν των συμπληρωματικών αιτήσεών τους για βελτίωση θέσης, ή/και για οριστική τοποθέτηση, για το έτος 2021, όπως θα αποσταλεί προς επικύρωση στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας.

Οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονταν στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ και δεν κατέστη δυνατό να τοποθετηθούν οργανικά σε κάποια σχολική μονάδα, παραμένουν εκ νέου στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας και θα κληθούν (κατόπιν σχετικής πρόσκλησης) να υποβάλλουν δήλωση προσωρινής τοποθέτησης σε λειτουργικά κενά, για το διδακτικό έτος 2021-2022.

Μετάβαση στο περιεχόμενο