ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Πέμπτη 13 Ιαν 2022

Ανάκληση διαθέσεων εκπαιδευτικών (Απόφαση 100/13-01-2022, ΑΔΑ: ΨΧ2Φ46ΜΤΛΗ-Ρ3Μ)

Ανάκληση ανάθεσης υπερωριακής απασχόλησης – Λαζαρίδου Ελένη (ΠΕ06) (Απόφαση 101/13-01-2022, ΑΔΑ: ΨΤΒ346ΜΤΛΗ-0ΘΡ)

Ανάκληση ανάθεσης υπερωριακής απασχόλησης – Σκοπελιανός Αλέξανδρος (ΠΕ06) (Απόφαση 102/13-01-2022, ΑΔΑ: ΨΔΔΩ46ΜΤΛΗ-ΚΡ4)

Τοποθέτηση-διάθεση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού σε σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, για το σχολικό έτος 2021-2022 – Πάργου Μαρία (ΠΕ06) (Απόφαση 103/13-01-2022, ΑΔΑ: 996946ΜΤΛΗ-4Η6)

Μετάβαση στο περιεχόμενο