ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Παρασκευή 12 Νοε 2021


άκουσε το άρθρο

ΑΔΑ: ΩΧΦΤ46ΜΤΛΗ-3Ξ5 – Έγκριση ανάθεσης υπερωριακής απασχόλησης – Αλεξιάδης Ιωάννης (ΠΕ81)

ΑΔΑ: ΨΧΘΚ46ΜΤΛΗ-Ω7Ξ – Έγκριση ανάθεσης υπερωριακής απασχόλησης – Σκοπελιανός Αλέξανδρος (ΠΕ06)

 

 

Share and Enjoy !
Shares