Σε τέσσερα Γυμνάσια του Ν. Φλώρινας θα λειτουργήσει η Ενισχυτική Διδασκαλία για το 2021-2022 Αναμένεται η πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων των υποψηφίων να διδάξουν


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 7872/12-11-2021 (ΑΔΑ: 93ΑΗ46ΜΤΛΗ-134) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Για το σχολικό έτος 2021-2022, ορίζουμε τα Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (ΣΚΑΕ), τους Υπευθύνους των ΣΚΑΕ (ΥΣΚΑΕ) καθώς και τους Αντικαταστάτες ΥΣΚΑΕ στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022» με κωδικό ΟΠΣ 5131867 του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2014-2020, ως ακολούθως:

[…].

  1. Γυμνάσιο Αμυνταίου
  2. Γυμνάσιο Λαιμού
  3. Γυμνάσιο Βεύης
  4. Γυμνάσιο Μελίτης

Διαβάστε την απόφαση

Share and Enjoy !
Shares