ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Παρασκευή 1 Οκτ 2021 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 26/30-09-2021


άκουσε το άρθρο

ΑΔΑ: 623346ΜΤΛΗ-0Α9 – Έγκριση Ανάθεσης Υπερωριακής Απασχόλησης – Τσοκανάρη Κωνσταντίνα (ΠΕ02)

ΑΔΑ: 99Ε846ΜΤΛΗ-ΧΕΑ – Έγκριση Υπερωριακής Απασχόλησης – Λεζπουρίδου Ειρήνη (ΠΕ02)

ΑΔΑ: ΩΞΣΛ46ΜΤΛΗ-Θ7Δ – Διάθεση αναπληρωτών εκπαιδευτικών που προσλήφθηκαν σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων, σε σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας για συμπλήρωση του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου, στο πλαίσιο του Έργου «Πληρωμή Αναπληρωτών και Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», με Κωδικό ΣΑΕ 2019ΣΕ44520000, Σχολικό Έτος 2021-2022

 

Share and Enjoy !
Shares