Γενικές οδηγίες – προτάσεις του ΙΕΠ με την έναρξη του σχολικού έτους 2021-2022 Προτείνεται να διατεθούν έως 4 εβδομάδες για την κάλυψη ενδεχόμενων μαθησιακών κενών


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 121671/Δ2/28-09-2021 του Υπουργείου Παιδείας

Στην αρχή του σχολικού έτους 2021-2022, σύμφωνα πάντοτε με την κρίση του εκπαιδευτικού, προτείνεται να δοθεί έμφαση στα ακόλουθα:

  • Επιλογή, κατά την έναρξη των μαθημάτων, δραστηριοτήτων που διευκολύνουν τη διάγνωση της μαθησιακής κατάστασης, δηλαδή των γνώσεων και δεξιοτήτων των μαθητών καθώς και της ύπαρξης ενδεχόμενων μαθησιακών κενών.
  • Αξιοποίηση – κατά την έναρξη του σχολικού έτους – ενός χρονικού διαστήματος, έως 4 εβδομάδων, για την κάλυψη ενδεχόμενων μαθησιακών κενών και τη σύνδεση της μαθησιακής διαδικασίας με τη διδακτέα ύλη του τρέχοντος σχολικού έτους.
  • Επιλογή, ως επί το πλείστον, δραστηριοτήτων που επικεντρώνουν και ενθαρρύνουν την εμπλοκή και ενεργό συμμετοχή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία.
  • Ιδιαίτερη μέριμνα, τόσο κατά τη διαγνωστική όσο και κατά την ανακεφαλαιωτική διαδικασία, για τους μαθητές που κατά την έναρξη του τρέχοντος σχολικού έτους μεταβαίνουν στην επόμενη εκπαιδευτική βαθμίδα ή στην τάξη ολοκλήρωσης των εγκύκλιων σπουδών τους, ώστε να προετοιμαστούν για τις διαδικασίες που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν κατά το τρέχον διδακτικό έτος.

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares