Χρονοδιάγραμμα διαδικασίας τοποθετήσεων εκπαιδευτικών από μετάθεση, για βελτίωση θέσης και για οριστικές τοποθετήσεις Υποβολή αιτήσεων από τη Δευτέρα 10-05-2021 μέχρι και την Πέμπτη 13-05-2021 και ώρα 15:00


άκουσε το άρθρο

Έναρξη της διαδικασίας για τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών γενικής παιδείας και επαγγελματικής εκπαίδευσης από μετάθεση, για βελτίωσης θέσης και για την οριστική τοποθέτηση των ευρισκόμενων στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας (Έγγραφο 1719/27-4-2021 της ΔΔΕ Φλώρινας)

Ο αναμορφωμένος πίνακας κενών οργανικών θέσεων σε σχολικές μονάδες γενικής παιδείας και επαγγελματικής εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας, όπως διαμορφώθηκε μετά από τις τοποθετήσεις των υπεράριθμων εκπαιδευτικών (Συνημμένος στο έγγραφο 1729/27-4-2021 της ΔΔΕ Φλώρινας)

Έναρξη της διαδικασίας για τις τοποθετήσεις σε ΣΜΕΑΕ και Τμήματα Ένταξης εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης από μετάθεση, για βελτίωση θέσης και για την οριστική τοποθέτηση των ευρισκόμενων στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας (Έγγραφο 1720/27-4-2021 της ΔΔΕ Φλώρινας)

Πίνακας κενών οργανικών θέσεων σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και σε Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.) της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας (Συνημμένος στο έγγραφο 1720/27-4-2021 της ΔΔΕ Φλώρινας)

Αίτηση για Βελτίωση Θέσης και για Οριστική Τοποθέτηση Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Αίτηση για διόρθωση τυχόν λαθών ή παραλείψεων επί των προσωρινών πινάκων τοποθετήσεων εκπαιδευτικών σε Σχολεία Γενικής Παιδείας και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Αίτηση για διόρθωση τυχόν λαθών ή παραλείψεων επί των προσωρινών πινάκων τοποθετήσεων εκπαιδευτικών ΕΑΕ σε ΣΜΕΑΕ  και Τμήματα Ένταξης

Share and Enjoy !
Shares