Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του Συλλογικού προγραμματισμού και της εσωτερικής αξιολόγησης του έργου των σχολικών μονάδων για το σχολικό 2023- 2024 Μέχρι 23 Οκτωβρίου 2023 η υποβολή του Συλλογικού Προγραμματισμού


άκουσε το άρθρο

ΥΠΑΙΘΑ, Αρ. Πρωτ. 114708/ΓΔ4/12-10-2023

Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του Συλλογικού προγραμματισμού και της εσωτερικής αξιολόγησης του έργου των σχολικών μονάδων για το σχολικό 2023-2024

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ν. 4692/2020 (Α΄ 111) και την με αρ. πρωτ. 108906/ΓΔ4/07-09-2021 ΥΑ (Β΄ 4189), το χρονοδιάγραμμα υποβολής του Συλλογικού Προγραμματισμού, των Σχεδίων Δράσης και της Ετήσιας Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης των σχολικών μονάδων στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή του ΙΕΠ (https://scheval.iep.edu.gr/), για το σχολικό έτος 2023-2024, διαμορφώνεται ως ακολούθως:

1. ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2.α. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2.β-γ. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ 3. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Έως 23 Οκτωβρίου 2023 Έως 10 Δεκεμβρίου 2023 Έως 30 Μαΐου 2024 Έως 25 Ιουνίου 2024
Με ευθύνη Διευθυντή/Προϊσταμένου Με ευθύνη Συντονιστή Ομάδας Με ευθύνη Συντονιστή Ομάδας Με ευθύνη Διευθυντή/Προϊσταμένου
Κωδικοί σχολείου ΠΣΔ Προσωπικοί κωδικοί ΠΣΔ Συντονιστή Προσωπικοί κωδικοί ΠΣΔ Συντονιστή Κωδικοί σχολείου ΠΣΔ

Επισημαίνεται ότι για την καταχώριση δεδομένων στην ψηφιακή εφαρμογή του ΙΕΠ, είναι απαραίτητο να ακολουθούνται οι τεχνικές και άλλες οδηγίες που είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα αξιολόγησης σχολικών μονάδων του ΙΕΠ: http://iep.edu.gr/el/nea-anakoinoseis

Για ερωτήματα τεχνικής φύσεως σχετικά με την ψηφιακή εφαρμογή, μπορείτε να απευθύνεστε στο helpdesk του ΙΕΠ: https://www.iep.edu.gr/helpdesk/open.php?topicId=60.

Για ερωτήματα διοικητικού περιεχομένου παρακαλούμε να απευθύνεστε στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4823/2021 (Α΄ 136) και την με αρ. πρωτ. 108906/ΓΔ4/07-09-2021 ΥΑ (Β΄ 4189), η συμμετοχή στις παραπάνω διαδικασίες είναι υποχρεωτική για όλες τις δημόσιες και ιδιωτικές σχολικές μονάδες.

Share and Enjoy !
Shares