Ενεργοποιήθηκε στο mySchool η δυνατότητα έκδοσης τίτλων από τις σχολικές μονάδες ΔΕ Από την Πέμπτη 24-06-2021 και ώρα 16:00


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο Φ13α/75363/ΓΔ4/24-06-2021 του Υπουργείου Παιδείας

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. Φ8/68386/ΓΔ4/10-6-2021 εγκυκλίου, σας ενημερώνουμε ότι από την Πέμπτη 24-06-2021 και ώρα 16:00 μπορείτε να προβείτε σε έκδοση τίτλων μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Π.Σ. myschool, σύμφωνα με τα υποδείγματα που καθορίζονται στις αντίστοιχες αποφάσεις.

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares