Αλλαγή στις ημερομηνίες καταχώρισης στο mySchool της διδαχθείσας ύλης στα Γυμνάσια και στις Α’ και Β’ τάξεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από 19-04-2021 έως και 23-04-2021


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 44309/ΓΔ4/16-04-2021 του Υπουργείου Παιδείας

Τροποποιούμε την με 26904/ΓΔ4/08-03-2021 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ ως προς την δεύτερη ημερομηνία καταγραφής της ύλης η οποία θα πραγματοποιηθεί από 19-04-2021 έως και 23-04-2021 αντί από 08-04-2021 έως και 19-04-2021.

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αρ. πρωτ. 26904/ΓΔ4/08-03-2021 εγκύκλιος.

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares