Σε καθημερινή βάση η ενημέρωση του mySchool από τα σχολεία Η επιβεβαίωση δεδομένων δεν θα πρέπει να είναι μια τυπική διαδικασία, αλλά μια ουσιαστική προσπάθεια απεικόνισης της σχολικής ζωής


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος 107094/ΓΔ4/02-09-2021 του Υπουργείου Παιδείας

Προκειμένου να αποτυπώνεται η λειτουργία κάθε σχολικής μονάδας αλλά και κάθε εκπαιδευτικής δομής (Διεύθυνση Εκπαίδευσης/ΚΕΔΑΣΥ) είναι αναγκαία η ενημέρωση του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) myschool σε καθημερινή βάση.

Κάθε στοιχείο μεταβολής της μονάδας/μαθητικού δυναμικού/εκπαιδευτικού προσωπικού θα πρέπει να καταχωρίζεται έτσι ώστε να αντανακλάται απόλυτα η καθημερινή λειτουργία των σχολικών μονάδων/εκπαιδευτικών δομών, βάσει της οποίας τα όργανα διοίκησης θα προβαίνουν στον προγραμματισμό δράσεων και στη λήψη αποφάσεων.

Ο Διευθυντής/Προϊστάμενος της σχολικής μονάδας/Διεύθυνσης Εκπαίδευσης/ΚΕΔΑΣΥ είναι υπεύθυνος για την καταγραφή, εισαγωγή, επιβεβαίωση και οριστικοποίηση των στοιχείων λειτουργίας.

Συνοψίζοντας τις ενέργειες αποτύπωσης που θα πρέπει να γίνουν, αναφέρονται τα παρακάτω:

  • η ενημέρωση του μητρώου των εκπαιδευτικών (απουσίες, άδειες κτλ), καθώς και το υποχρεωτικό ωράριο τους,
  • οι τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών, καθώς και οι σχετικές αναθέσεις μαθημάτων/συμπληρώσεις-μειώσεις ωραρίου,
  • τα τμήματα που λειτουργούν στη σχολική μονάδα,
  • η ολοκλήρωση των εγγραφών του μαθητικού δυναμικού, καθώς και η σχετική κατανομή τους κατά τάξη, τμήμα, ομάδα προσανατολισμού, τομέα, ειδικότητα ή άλλη ενότητα του προγράμματος σπουδών που ακολουθεί η σχολική μονάδα,
  • η εκτίμηση κενών της σχολικής μονάδας (Λειτουργικά Κενά Μαθημάτων),
  • η αποτύπωση του Εβδομαδιαίου Ωρολογίου Προγράμματος Διδασκαλίας,
  • η ενημέρωση του φακέλου του μαθητή και ιδιαίτερα των απουσιών του,
  • η ενημέρωση στατιστικών στοιχείων, όπως τα «Στατιστικά Στοιχεία Εκπαιδευτικών Αναγκών», καθώς και τα στατιστικά στοιχεία Αλλοδαπών/Παλινοστούντων/Ρομά μαθητών,
  • η ενημέρωση του φακέλου της σχολικής μονάδας και ιδιαίτερα η ομάδα σχολείων στην οποία ανήκει, καθώς και η κτηριακή υποδομή του.

Σχετικά με την επιβεβαίωση δεδομένων υπενθυμίζεται ότι η επικαιροποίηση της καταχώρισης των απαραίτητων στοιχείων είναι υποχρεωτικό να πραγματοποιείται την 1η και 15η ημέρα κάθε μήνα για τις σχολικές μονάδες και τα ΚΕΔΑΣΥ (δηλαδή δύο φορές κάθε μήνα), και από την 1η έως την 5η ημέρα κάθε μήνα (δηλαδή μία φορά κάθε μήνα) για τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (ΔΠΕ, ΔΔΕ, ΠΔΕ). Στην περίπτωση Σαββατοκύριακου ή αργίας, η παραπάνω υποχρέωση μετατίθεται στην αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα/απορία, οι Διευθυντές /Προϊστάμενοι των σχολικών μονάδων/Διευθύνσεων Εκπαίδευσης/ ΚΕΔΑΣΥ μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά με την Ομάδα Υποστήριξης στο 801 200 80 40 / 214 416 97 49 ή να κάνουν καταγραφή προβλήματος μέσω της σχετικής παρεχόμενης φόρμας.

Τέλος, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (ΔΠΕ, ΔΔΕ) και τις ΠΔΕ, ώστε να προβαίνουν σε ουσιαστικούς ελέγχους και διασταυρώσεις στοιχείων για τις υφιστάμενες μονάδες τους κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Η επιβεβαίωση δεδομένων δεν θα πρέπει να είναι μια τυπική διαδικασία, αλλά μια ουσιαστική προσπάθεια απεικόνισης της σχολικής ζωής μέσα από το Π.Σ. myschool. To ΠΣ myschool παρέχει μια πλειάδα στατιστικών στοιχείων που μπορούν να συνδράμουν τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (ΔΠΕ, ΔΔΕ) και τις ΠΔΕ προς τον σκοπό αυτό.

Διαβάστε την εγκύκλιο

Share and Enjoy !
Shares