Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς για το 2015-2016

Απόφαση 127751/Γ2/10-8-2015 (ΑΔΑ:7ΒΑΕ465ΦΘ3-07Φ) του Υπουργείου Παιδείας

Ανανεώνεται η απόσπαση στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, για το σχολικό έτος 2015-2016, των παρακάτω εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

Διαβάστε την ΥΑ

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο