Αποσπάσεις εκπαιδευτικών ΔΕ γενικών ειδικοτήτων σε Μουσικά Σχολεία Για το διδακτικό έτος 2015-2016

Απόφαση 136716/Ε2/3-9-2015 του Υπουργείου Παιδείας

Α. Ανακαλούμε την απόσπαση του παρακάτω εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2015-2016, σε Μουσικά Σχολεία, η οποία πραγματοποιήθηκε με την αρ. 134037/Ε2/27-8-2015 ΥΑ, ως ακολούθως :

Β. Αποσπούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2015-2016, στα αντίστοιχα Μουσικά Σχολεία, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως :

Διαβάστε την ΥΑ

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο