Αναστολή λειτουργίας του τμήματος Α1 του Γενικού Λυκείου Αμυνταίου λόγω επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19 Έως και την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2020

Απόφαση 5334/28-10-2020 (ΑΔΑ: Ψ8ΦΙ46ΜΤΛΗ-ΓΥΡ) της ΔΔΕ Φλώρινας

Αποφασίζουμε την αναστολή λειτουργίας του Τμήματος Α1 της Α’ Τάξης του Γενικού Λυκείου Αμυνταίου, του Δήμου Αμυνταίου, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Κωδ. ΥΠΑΙΘ : 4752010), λόγω κρούσματος κορωνοϊού SARS-CoV-2 (COVID-19), για χρονικό διάστημα δεκατεσσάρων (14) ημερών από την τελευταία επαφή του επιβεβαιωμένου κρούσματος με τους συμμαθητές του (22-10-2020), δηλαδή έως και την Πέμπτη 05-11-2020.

Διαβάστε την απόφαση στη Διαύγεια

Μετάβαση στο περιεχόμενο