Ανάθεση επιστημονικής και παιδαγωγικής ευθύνης σχολικών μονάδων σε Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕΚΕΣ της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Απόφαση 7718/26-10-2020 (ΑΔΑ: ΩΜΠ746ΜΤΛΗ-ΤΚΚ) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Αποφασίζουμε την κατανομή των ενοτήτων σχολικών μονάδων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας για την ανάθεση της επιστημονικής και παιδαγωγικής ευθύνης στους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου (ΣΣΕ) του ΠΕΚΕΣ Δυτικής Μακεδονίας, ως εξής:

Διαβάστε την απόφαση στη Διαύγεια

α/α Σχολικές Μονάδες Παιδαγωγική Ευθύνη Επιστημονική Ευθύνη ΠΕ02
1 1ο Γυμνάσιο Φλώρινας Πολατίδου Άννα ΠΕ02 Πολατίδου Άννα ΠΕ02
2 2ο Γυμνάσιο Φλώρινας Πολατίδου Άννα ΠΕ02 Πολατίδου Άννα ΠΕ02
3 3ο Γυμνάσιο Φλώρινας Πολατίδου Άννα ΠΕ02 Πολατίδου Άννα ΠΕ02
4 1ο Γενικό Λύκειο Φλώρινας Πολατίδου Άννα ΠΕ02 Πολατίδου Άννα ΠΕ02
5 2ο Γενικό Λύκειο Φλώρινας Πολατίδου Άννα ΠΕ02 Πολατίδου Άννα ΠΕ02
6 3ο Γενικό Λύκειο Φλώρινας Πολατίδου Άννα ΠΕ02 Πολατίδου Άννα ΠΕ02
7 1ο ΕΠΑΛ Φλώρινας Παπαγιάννης Γεώργιος ΠΕ80 Πολατίδου Άννα ΠΕ02
8 Εσπερινό ΕΠΑΛ Φλώρινας Καμπούρης Βασίλειος ΠΕ83 Πολατίδου Άννα ΠΕ02
9 Εσπερινό Γυμνάσιο Φλώρινας Πολατίδου Άννα ΠΕ02 Πολατίδου Άννα ΠΕ02
10 ΕΕΕΕΚ Φλώρινας Νιάκα Ευγενία ΠΕ70 Νιάκα Ευγενία ΠΕ70
11 ΕΝΕΕΓΥ-Λ Φλώρινας Νιάκα Ευγενία ΠΕ70 Νιάκα Ευγενία ΠΕ70
12 1o ΕΚ Φλώρινας Καμπούρης Βασίλειος ΠΕ83
13 Εκκλησιαστικό Φλώρινας Πολατίδου Άννα ΠΕ02
14 Γυμνάσιο Αμμοχωρίου Πολατίδου Άννα ΠΕ02 Πολατίδου Άννα ΠΕ02
15 Γυμνάσιο Βεύης Ποζουκίδης Νικόλαος ΠΕ06 Πολατίδου Άννα ΠΕ02
16 Γυμνάσιο Κλεινών Πολατίδου Άννα ΠΕ02 Πολατίδου Άννα ΠΕ02
17 Γυμνάσιο Μελίτης Ποζουκίδης Νικόλαος ΠΕ06 Πολατίδου Άννα ΠΕ02
18 Γυμνάσιο Παπαγιάννη Πολατίδου Άννα ΠΕ02 Πολατίδου Άννα ΠΕ02
19 Γυμνάσιο Αμυνταίου Ποζουκίδης Νικόλαος ΠΕ06 Πολατίδου Άννα ΠΕ02
20 Γενικό Λύκειο Αμυνταίου Ποζουκίδης Νικόλαος ΠΕ06 Πολατίδου Άννα ΠΕ02
21 Μουσικό Σχολείο Αμυνταίου Μπαλαμπανίδου Ζαφείρα ΠΕ03 Πολατίδου Άννα ΠΕ02
22 1ο ΕΠΑΛ Αμυνταίου Παπαγιάννης Γεώργιος ΠΕ80 Πολατίδου Άννα ΠΕ02
23 Γυμνάσιο Φιλώτα Μπαλαμπανίδου Ζαφείρα ΠΕ03 Πολατίδου Άννα ΠΕ02
24 Γενικό Λύκειο Φιλώτα Ποζουκίδης Νικόλαος ΠΕ06 Πολατίδου Άννα ΠΕ02
25 Γυμνάσιο Αετού Ποζουκίδης Νικόλαος ΠΕ06 Πολατίδου Άννα ΠΕ02
26 Γυμνάσιο Λεχόβου Πολατίδου Άννα ΠΕ02 Πολατίδου Άννα ΠΕ02
27 ΕΚ Αμυνταίου Καμπούρης Βασίλειος ΠΕ83
28 Γυμνάσιο – Λ.Τ. Λαιμού Πολατίδου Άννα ΠΕ02 Πολατίδου Άννα ΠΕ02

β) Ενότητες σχολικών μονάδων για την ανάθεση επιστημονικής ευθύνης σε Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (κλάδων εκτός ΠΕ02)

 1. Μπαλαμπανίδου Ζαφείρα ΠΕ03
  Όλοι οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ03 που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας
 1. Αποστόλου Χαράλαμπος ΠΕ04.01
  Όλοι οι εκπαιδευτικοί του κλάδου και των ειδικοτήτων ΠΕ04 που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας
 1. Ποζουκίδης Νικόλαος ΠΕ06
  Όλοι οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ06 που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας
 1. Παλαμάς Αθανάσιος ΠΕ11
  Όλοι οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ11 που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας
 1. Τζήμας Δημήτριος ΠΕ86
  Όλοι οι εκπαιδευτικοί του κλάδου και των ειδικοτήτων ΠΕ86 που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας
 1. Καμπούρης Βασίλειος ΠΕ83
  Όλοι οι εκπαιδευτικοί του κλάδου και των ειδικοτήτων ΠΕ83 που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας
 1. Παπαγιάννης Γεώργιος ΠΕ80
  Όλοι οι εκπαιδευτικοί του κλάδου και των ειδικοτήτων ΠΕ80 που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας
Μετάβαση στο περιεχόμενο