Ανάληψη Υπηρεσίας Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Έγγραφο ΥΠΑΙΘ υπ’ αριθμ. 81562/Ε2/26-6-2020 – Αρχείο pdf – 144 KB

Υπεύθυνη Δήλωση Μη Παρουσίας για Ανάληψη Υπηρεσίας – Αρχείο doc

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Μετάβαση στο περιεχόμενο