ΔΔΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΤ ΛΑΙΜΟΥ ΚΑΙ Ε.Κ. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΣΗ Δ/ΝΤΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΤ ΛΑΙΜΟΥ – ΑΡΧΕΙΟ PDF – 829 KB

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΕΝΟΥΜΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΝΤΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΤ ΛΑΙΜΟΥ – ΑΡΧΕΙΟ DOC

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΣΗ Δ/ΝΤΗ E.K. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ – ΑΡΧΕΙΟ PDF – 813 KB

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ Δ/ΝΤΗ Ε.Κ. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ – ΑΡΧΕΙΟ DOC

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Ενημέρωση 21/4/2021 - Η ημερομηνία γέννησης του τελευταίου ειδοποιηθέντα προς εμβολιασμό είναι 05/06/1968(Περισσότερες πληροφορίες)
+ +
[ + ]