Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία για την πλήρωση 540 θέσεων στη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. με σειρά προτεραιότητας (Προκήρυξη 3Κ/2014 του ΑΣΕΠ)


άκουσε το άρθρο

Δελτίο τύπου του ΑΣΕΠ – Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Κ/2014

Γνωστοποιείται ότι εκκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στην Προκήρυξη 3Κ/2014 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 11/5-9-2014, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πεντακοσίων σαράντα (540) θέσεων προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανώνυμη Εταιρεία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.).

Οι υποψήφιοι για την πλήρωση θέσεων των κατηγοριών Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε. πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (επιλογή: Online Υπηρεσίες)

Διαβάστε περισσότερες λεπτομέρειες

 

Share and Enjoy !
Shares