Βράβευση αριστούχων μαθητών από τη Eurobank 2022 Ποιες είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να λάβουν τα 800 ευρώ


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο Φ8.1/79945/ΓΔ4/29-6-2022 του Υπουργείου Παιδείας

Η Τράπεζα Eurobank ΑΕ, στο πλαίσιο της κοινωνικής της δράσης στον τομέα της Παιδείας, καθιέρωσε από το 2003 σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων το πρόγραμμα με τίτλο «Η Μεγάλη Στιγμή για την Παιδεία», το οποίο σήμερα έχει μετονομαστεί ΜΠΡΟΣΤΑ για την παιδεία.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα αυτό, το έτος 2022 θα βραβευθεί με χρηματικό έπαθλο 800 ευρώ ο/η μαθητής/τρια κάθε Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου της χώρας, ο/η οποίος/α φοίτησε κατά το τρέχον σχολικό έτος στην τελευταία τάξη (Γ’ τάξη) και πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις με τη σειρά:

1η προϋπόθεση:
Φοίτησε κατά το σχολικό έτος 2021-2022 και πήρε άριστα στο απολυτήριο, δηλαδή έχει βαθμό απολυτηρίου 18,1 και άνω (ΓΕΛ: άρθ. 104 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70), όπως ισχύει, – ΕΠΑΛ: άρθ. 118 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70)).

2η προϋπόθεση:
Συγκέντρωσε άθροισμα 72 και άνω από τους βαθμούς των τεσσάρων ( 4 ) πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων στην εικοσάβαθμη κλίμακα.
Σημειώνεται ότι το άθροισμα αφορά τους βαθμούς των τεσσάρων ( 4 ) πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων και όχι των ειδικών μαθημάτων.

[…]

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares