Τελικός Πίνακας με τους επιλεγέντες εκπαιδευτικούς ΠΕ86 και τις σχολικές μονάδες που έχουν τοποθετηθεί και διατεθεί σε τμήματα υποστήριξης ΚΠπ


άκουσε το άρθρο

Τελικός Πίνακας με τους επιλεγέντες εκπαιδευτικούς ΠΕ86 και τις σχολικές μονάδες που έχουν τοποθετηθεί και διατεθεί σε τμήματα υποστήριξης ΚΠπ.

Οι επιλεγέντες εκπαιδευτικοί θα πρέπει έως και Δευτέρα 7-1-2019 να υποβάλλουν τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψή τους και να παρουσιαστούν αυτοπροσώπως για την υπογραφή της σύμβασης εργασίας τους.

  1. Τίτλοι σπουδών
  2. Φωτοτυπία της 1ης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης (Εθνικής) 1ο όνομα δικαιούχου εκπαιδευτικού
  3. Έγγραφο για ΑΦΜ
  4. Έγγραφο για ΑΜΚΑ
  5. Έγγραφο για ΑΜΑ ΙΚΑ
  6. ΑΔΤ ή Διαβατήριο
  7. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας

Για περισσότερες πληροφορίες οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επικοινωνούν στο τηλ. 2385054575 (κα Κική Κασκαμανίδου)

Share and Enjoy !
Shares