Μηνιαίο εκκαθαριστικό σημείωμα τακτικών και έκτακτων αμοιβών μέσα από το TaxisNet Νέα υπηρεσία προσωποποιημένης πληροφόρησης μισθοδοτούμενων δημοσίου με στοιχεία από τον Οκτώβριο του 2011

Δελτίο τύπου (15-2-2016) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών

Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία της Γ.Γ.Π.Σ.&Δ.Υ. για την ενημέρωση των εργαζομένων στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α., αναφορικά με τη μισθοδοσία τους.

Τα στοιχεία μισθοδοσίας τους σε μηνιαία βάση θα μπορούν να βλέπουν όλοι οι μισθοδοτούμενοι μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (ΕΑΠ), όπως παραδίδονται από τους κατά τόπους εκκαθαριστές.

Συγκεκριμένα, μέσω της ιστοσελίδας www.gsis.gr, οι υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ α’ και β΄ βαθμού, με τους προσωπικούς τους κωδικούς του TAXISnet, θα μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση στην Εφαρμογή Πληροφόρησης Μισθοδοτούμενων και να αναζητούν, εκτός από τα πρόσφατα στοιχεία μισθοδοσίας τους, και αναδρομικά στοιχεία από το έτος που εντάχθηκε ο φορέας τους στην ΕΑΠ.

Η νέα υπηρεσία υλοποιήθηκε από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης, σε συνεργασία με την ΕΑΠ.

Διαβάστε το δελτίο τύπου


ΣΣ: Η διαδρομή που ακολουθείται είναι Υπηρεσίες προς Δημόσια Διοίκηση → Ενιαία Αρχή Πληρωμής → ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ → Προσωποποιημένη πληροφόρηση μισθοδοτούμενων μέσω ΕΑΠ, όπου εισάγουμε τους προσωπικούς μας κωδικούς που έχουμε για την υποβολή της φορολογικής μας δήλωσης και όχι μόνο.

Μετάβαση στο περιεχόμενο