Διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία τοποθετήσεων των εκπαιδευτικών που επανέρχονται στις θέσεις που κατείχαν πριν τεθούν σε διαθεσιμότητα Η επανατοποθέτηση ανατρέχει στην ημερομηνία της αρχικής - πριν τεθούν σε διαθεσιμότητα - τοποθέτησης τους στη σχολική μονάδα

Εγκύκλιος 93606/Ε2/12-6-2015 του Υπουργείου Παιδείας Σχετικά έγγραφα: Τα Φ8/83906/Δ4/26-5-2015, 88535/Ε2/4-6-2015 … ➜ περισσότερα

Eπανασύσταση καταργηθεισών Ειδικοτήτων των ΕΠΑΛ στη Δυτική Μακεδονία Επαναλειτουργεί η ειδικότητα Βοηθού Βρεφονηπιοκόμων σε Φλώρινα και Αμύνταιο

Απόφαση 2454/29-5-2015 (ΑΔΑ:65Ν3465ΦΘ3-ΤΚΚ) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Αποφασίζουμε Την προσθήκη … ➜ περισσότερα

Διαπιστωτική πράξη επαναφοράς εκπαιδευτικών στις θέσεις που κατείχαν πριν τεθούν σε διαθεσιμότητα Όλα τα ονόματα όσων ζήτησαν με αίτησή τους την επαναφορά

Απόφαση 87080/Ε2/2-6-2015 (ΦΕΚ 1016/Β/3-6-2015, ΑΔΑ:ΩΡΗΒ465ΦΘ3-81Ζ) του Υπουργείου Παιδείας Διαπιστώνουμε ότι … ➜ περισσότερα

Οδηγίες για τη διαδικασία επανασύστασης καταργηθεισών Ειδικοτήτων των ΕΠΑΛ

Εγκύκλιος Φ8/83906/Δ4/26-5-2015 του Υπουργείου Παιδείας Σύμφωνα με το άρθρο 6 … ➜ περισσότερα

Επανασύσταση καταργηθέντων κλάδων και ειδικοτήτων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οργανικών θέσεων

Απόφαση 82092/Ε2/22-5-2015 (ΦΕΚ 945/Β/26-5-2015, ΑΔΑ:ΩΠΚΩ465ΦΘ3-ΙΟΩ) του Υπουργείου Παιδείας Σύμφωνα με τις … ➜ περισσότερα

Επανασύσταση των καταργημένων ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ

Έγγραφο 56024/Δ4/6-4-2015 του Υπουργείου Παιδείας Το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και … ➜ περισσότερα

Συμμετοχή αποφοίτων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ (Ομάδα Α΄) ακαδ. έτους 2014-2015

Εγκύκλιος Φ.151/154015/Β6/16-9-2014 (ΑΔΑ:7ΧΔΘ9-3Ω0 ) του Υπουργείου Παιδείας Δίνεται η δυνατότητα … ➜ περισσότερα

Διενέργεια απολυτηρίων-πτυχιακών εξετάσεων παραπεμπόμενων μαθητών ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ καταργημένων ειδικοτήτων

Έγγραφο 152844/Γ2/24-9-2014 του Υπουργείου Παιδείας Οι εξετάσεις των παραπεμπόμενων μαθητών … ➜ περισσότερα

Προαγωγικές-απολυτήριες-πτυχιακές εξετάσεις μαθητών ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ σχολικού έτους 2013-2014 που φοίτησαν σε καταργηθείσες ειδικότητες

Εγκύκλιος 152404/Γ2/24-9-2014 του Υπουργείου Παιδείας Το Υπουργείο Παιδείας απέστειλε οδηγίες … ➜ περισσότερα