Συμμετοχή αποφοίτων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ (Ομάδα Α΄) ακαδ. έτους 2014-2015


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος Φ.151/154015/Β6/16-9-2014 (ΑΔΑ:7ΧΔΘ9-3Ω0 ) του Υπουργείου Παιδείας

Δίνεται η δυνατότητα στους αποφοίτους, κατόχους απολυτηρίου ΕΠΑΛ (Ομάδα Α΄ και Β΄), καθώς και στους κατόχους πτυχίου Β΄ κύκλου ημερησίων ΤΕΕ, πτυχίου ειδικότητας πρώην ημερησίων ΤΕΛ και ημερησίων Ναυτικών Λυκείων, να συμμετέχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ (Ομάδα Α) και μαθημάτων ειδικότητας ΕΠΑΛ (ομάδα Β) ακαδημαϊκού έτους 2014-2015, ως υποψήφιοι των ως άνω αναφερόμενων Τομέων. (του Τομέα Υγείας και Πρόνοιας και του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών).

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares