Προαγωγικές-απολυτήριες-πτυχιακές εξετάσεις μαθητών ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ σχολικού έτους 2013-2014 που φοίτησαν σε καταργηθείσες ειδικότητες

Εγκύκλιος 152404/Γ2/24-9-2014 του Υπουργείου Παιδείας

Το Υπουργείο Παιδείας απέστειλε οδηγίες σχετικά με τις προαγωγικές-απολυτήριες-πτυχιακές εξετάσεις μαθητών σε Επαγγελματικά Λύκεια και Επαγγελματικές Σχολές σχολικού έτους 2013-2014.

Συγκεκριμένα:

1. Οι απορριπτόμενοι λόγω ανεπαρκούς φοίτησης μαθητές της Γ΄ τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ., οι οποίοι κατά το σχολικό 2013-2014 παρακολούθησαν ειδικότητες, που σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) έχουν καταργηθεί μπορούν να προσέρχονται εκτός από την ειδική εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2014 και σε εξεταστική περίοδο κατά το μήνα Φεβρουάριο 2015, καθώς και στην εξεταστική περίοδο Μαΐου-Ιουνίου 2015, προκειμένου να λάβουν απολυτήριο ή και πτυχίο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του π.δ.50/2008 (Α΄81) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

……………………………………………………………..

Διαβάστε ολόκληρο το έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο