Διενέργεια απολυτηρίων-πτυχιακών εξετάσεων παραπεμπόμενων μαθητών ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ καταργημένων ειδικοτήτων

Έγγραφο 152844/Γ2/24-9-2014 του Υπουργείου Παιδείας

Οι εξετάσεις των παραπεμπόμενων μαθητών της Β΄ τάξης ΕΠΑΣ, Γ΄ τάξης Ημερησίων ΕΠΑΛ και Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑΛ σχολικού έτους 2013-2014 και παρελθόντων σχολικών ετών, οι οποίοι έχουν φοιτήσει σε ειδικότητες, οι οποίες έχουν καταργηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν. 4172/2013 (Α΄ 167), εφόσον δεν έχουν διενεργηθεί μέχρι της εκδόσεως της παρούσας εγκυκλίου, θα διενεργηθούν ταυτόχρονα με τις εξετάσεις των απορριπτόμενων μαθητών λόγω ανεπαρκούς φοίτησης της Γ΄ τάξης Ημερησίων ΕΠΑΛ και Εσπερινών ΕΠΑΛ και Β΄ τάξης ΕΠΑΣ, εφαρμόζοντας αναλογικά τις διατάξεις της υπ’αριθμ. 149746/Γ2/19-9-2014 ΥΑ, η οποία είναι για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και το περιεχόμενο της οποίας σας έχει γνωστοποιηθεί με την υπ’αριθμ. 152404/Γ2/24-9-2014 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ. Η εξέταση των παραπεμπόμενων και απορριπτόμενων μαθητών της Β΄ τάξης ΕΠΑΣ διενεργείται σε σχολικές μονάδες ΕΠΑΛ τις οποίες ορίζει ο Δ/ντής Δ/θμιας Εκπ/σης με απόφασή του.

Διαβάστε το έγγραφο

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 8-10-2014

Η ΥΑ 149746/Γ2/19-9-2014 (ΦΕΚ 2641/Β/6-10-2014)

Σχολιάστε

Μετάβαση στο περιεχόμενο