Οδηγίες για τη διαδικασία επανασύστασης καταργηθεισών Ειδικοτήτων των ΕΠΑΛ

Εγκύκλιος Φ8/83906/Δ4/26-5-2015 του Υπουργείου Παιδείας Σύμφωνα με το άρθρο 6 … ➜ περισσότερα