Μετεγγραφές μαθητών μεταξύ Γενικών (ΓΕΛ) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ)


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 160065/Γ2/6-10-2014 του Υπουργείου Παιδείας

Σύμφωνα με την παρ. 3, αρ. 1 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193): «Στην Α’ Τάξη εγγράφονται χωρίς εξετάσεις, οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου. Στη Β’ Τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι από την Α’ Τάξη του Γενικού ή του Επαγγελματικού Λυκείου. Στη Γ’ Τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι από τη Β’ Τάξη του Γενικού Λυκείου».

Επιπλέον, σύμφωνα με την παρ. 2, άρ. 7 του ιδίου νόμου: «Στο Δευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών» στα Ημερήσια ΕΠΑ.Λ. λειτουργούν οι Α’, Β’ και Γ’ τάξεις. Στην Α’ τάξη εγγράφονται χωρίς εξετάσεις, οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου. Στη Β’ τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι από την Α’ τάξη του Γενικού ή του Επαγγελματικού Λυκείου. Στη Γ’ τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι από τη Β’ τάξη του Επαγγελματικού Λυκείου. Οι προαγόμενοι από την Α’ Τάξη του Επαγγελματικού Λυκείου δικαιούνται να εγγραφούν στη Β’ Τάξη του Γενικού Λυκείου».

Επίσης, σύμφωνα με το άρ. 30 του Π.Δ. 60/2006 (Α΄ 65) : «(…) Κατά την εφαρμογή των διατάξεων αυτών στα Εσπερινά Ενιαία Λύκεια, όπου αναφέρεται Α’ τάξη νοούνται οι τάξεις Α’ και Β’ του Εσπερινού Ενιαίου Λυκείου και όπου αναφέρεται Β’ ή Γ’ τάξη νοείται Γ’ ή Δ’ τάξη αντίστοιχα του Εσπερινού Ενιαίου Λυκείου».

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το άρ. 21 της υπ΄ αριθ. 141641/Γ2/2014 (Β’ 2470) Υπουργικής Απόφασης: «Κατά την εφαρμογή των διατάξεων αυτών στα Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια, όπου αναφέρεται Α’ τάξη νοείται η Α’ τάξη των Ημερήσιων Επαγγελματικών Λυκείων, όπου αναφέρεται Β’ τάξη νοείται η Β’ τάξη των Ημερήσιων Επαγγελματικών Λυκείων και όπου αναφέρεται Γ’ και Δ’ τάξη νοείται η Γ’ τάξη των Ημερήσιων Επαγγελματικών Λυκείων».

Τέλος, εγγεγραμμένοι μαθητές σε ΕΠΑ.Λ. ή σε ΓΕ.Λ. αντίστοιχα, δύνανται να μετεγγραφούν στις προαναφερόμενες τάξεις μέχρι τις 15 Οκτωβρίου εκάστου έτους. Ακολουθούν σχετικοί πίνακες προς διευκόλυνσή σας

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares