Αναμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος της Β΄ και της Γ΄ Λυκείου των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων Ισχύει από σχολικό έτος 2015-2016

Απόφαση 99767/Θ2/23-6-2015 (ΦΕΚ 1437/Β/10-7-2015) του Υπουργείου Παιδείας

Α. Τροποποιούμε και καθορίζουμε το ωρολόγιο πρόγραμμα σπουδών και τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων Β’ Λυκείου των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων ως εξής:

Β. Τροποποιούμε και καθορίζουμε το ωρολόγιο πρόγραμμα σπουδών και τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων Γ΄ Λυκείου των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων ως εξής:

Ως προς τα μαθήματα επιλογής Γ΄ Λυκείου, οι μαθητές επιλέγουν μεταξύ των εξής προσφερομένων μαθημάτων:
α) Δεύτερη Ξένη γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά),
β) Ιστορία της Τέχνης,
γ) Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων κα Υπηρεσιών (ΑΟΔΕΥ).

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την έναρξη του σχολικού έτους 2015−2016.

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο