Δυνατότητα χρονικής μετάθεσης ωραρίου λειτουργίας των Εσπερινών ΕΠΑΛ για λόγους αντικειμενικής δυσκολίας

Απόφαση Φ12/156761/20-09-2018 (ΑΔΑ: ΩΚΥ14653ΠΣ-ΟΤΓ) του Υπουργείου Παιδείας

Αποφασίζουμε τη δυνατότητα της μετάθεσης, κατά μία (1) ώρα, του ωραρίου λειτουργίας των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), όπως αυτό έχει καθοριστεί με την υπ’ αριθμ. Φ12/145259/Δ4/06-09-2018 Απόφαση για το σχολικό έτος 2018-2019 και εφεξής, και για λόγους αντικειμενικής δυσκολίας όπως:

  • δύσκολες συνθήκες μετακίνησης μαθητών προς απομακρυσμένες περιοχές με μέσα μαζικής μεταφοράς που εκτελούν συγκεκριμένα δρομολόγια,
  • νυχτερινό ωράριο εργασίας μαθητών
  • καλύτερη συνεργασία με συστεγαζόμενες σχολικές μονάδες και εύρυθμη συλλειτουργία με το ΕΚ που εξυπηρετεί τη σχολική μονάδα.

Συγκεκριμένα, επιτρέπεται, κατά περίπτωση και για τους λόγους που αναφέρθηκαν ανωτέρω, η χρονική μετάθεση του ωραρίου λειτουργίας των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) ως ακολούθως:

{……}

Γ) Με στόχο την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας, τη βελτίωση συνθηκών της παρεχόμενης εκπαίδευσης και την αντιμετώπιση ενδεχόμενων προβλημάτων, η ώρα συγκέντρωσης των μαθητών και η ώρα έναρξης του ωραρίου λειτουργίας είναι κοινές για όλες τις τάξεις του Εσπερινού ΕΠΑΛ, ανάλογα με το ωράριο λειτουργίας που θα εφαρμόσει η κάθε σχολική μονάδα.

Δ) Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε παρέκκλιση ως προς τη διάρκεια της διδακτικής ώρας (40΄) και τον αριθμό και τη διάρκεια των διαλειμμάτων (2 και 15΄, αντίστοιχα).

Ε) Το ωράριο λειτουργίας της σχολικής μονάδας εγκρίνεται από τον Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μετά από εισήγηση του Συλλόγου Διδασκόντων της σχολικής μονάδας.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. Φ12/145259/Δ4/06-09-2018 Απόφαση «Ωράριο Λειτουργίας των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ)».

{……}

Διαβάστε την ΥΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο