Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ειδικής Θεματικής Δραστηριότητας στη Γ΄ τάξη Εσπερινού ΕΠΑΛ για το 2014-2015


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος 160987/Γ2/7-10-2014 του Υπουργείου Παιδείας

Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ειδικής Θεματικής Δραστηριότητας στη Γ΄ τάξη Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 48/21-7-2014 πράξη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)

  • Γενικό πλαίσιο – Σκοποί
  • Πρόταση και Έγκριση Θεμάτων
  • Κατανομή σε τμήματα ενδιαφέροντος
  • Μέθοδοι διδασκαλίας
  • Ανάρτηση στο Διαδίκτυο και Δημόσια παρουσίαση των Ειδικών Θεματικών Δραστηριοτήτων από Μαθητικές Ομάδες
  • Αξιολόγηση – Προφορική βαθμολογία τετραμήνων

Διαβάστε το έγγραφο

 

Share and Enjoy !
Shares