Αντιστοιχίες τάξεων Ημερήσιων και Εσπερινών Λυκείων (ΕΠΑΛ και ΓΕΛ)

Άρθρο 35 της ΥΑ 10645/ΓΔ4/22-1-2018 (ΦΕΚ 120/Β/23-1-2018)

Σύμφωνα με το άρθρο 35 της απόφασης 10645/ΓΔ4/22-1-2018 (ΦΕΚ 120/Β/23-1-2018) του Υπουργείου Παιδείας ισχύουν τα παρακάτω σχετικά με τις αντιστοιχίες τάξεων Ημερήσιων και Εσπερινών Επαγγελματικών και Γενικών Λυκείων:

1. Κατά την εφαρμογή των διατάξεων αυτών, όπου αναφέρεται Α’ τάξη εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων νοείται η Α’ τάξη των ημερήσιων Επαγγελματικών Λυκείων και αντιστρόφως, όπου αναφέρεται Β’ τάξη εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων νοείται η Β’ τάξη των ημερήσιων Επαγγελματικών Λυκείων και αντιστρόφως και όπου αναφέρεται Γ’ και Δ’ τάξη εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων νοείται η Γ’ τάξη των ημερήσιων Επαγγελματικών Λυκείων και αντιστρόφως.

2. Κατά την εφαρμογή των διατάξεων αυτών, όπου αναφέρεται Α’ και Β’ τάξη εσπερινών Γενικών Λυκείων νοείται η Α’ τάξη των ημερήσιων Γενικών Λυκείων και αντιστρόφως, όπου αναφέρεται Γ’ τάξη εσπερινών Γενικών Λυκείων νοείται η Β’ τάξη των ημερήσιων Γενικών Λυκείων και αντιστρόφως και όπου αναφέρεται Δ’ τάξη εσπερινών Γενικών Λυκείων νοείται η Γ’ τάξη των ημερήσιων Γενικών Λυκείων και αντιστρόφως.

3. Ειδικά για τους μαθητές της Α’ εσπερινού Γενικού Λυκείου που φοίτησαν το σχολικό έτος 2017-2018 και εφεξής ισχύει:
Κατά την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας υπουργικής απόφασης όπου αναφέρεται Α’ τάξη εσπερινών Γενικών Λυκείων νοείται η Α’ τάξη των ημερήσιων Γενικών Λυκείων και αντιστρόφως, σύμφωνα με την με αριθμ. 147899/Δ2/2017 (Β’ 3202) υπουργική απόφαση.

Αναδημοσίευση από http://www.compass.mysch.gr/?p=5958 (Ηλεκτρονική Εφημερίδα Εκπαιδευτικού και Επαγγελματικού Προσανατολισμού του ΚΕΣΥΠ Φλώρινας |Σπύρος Χρ. Παπαχαρίσης)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο