Αποτελέσματα εισαγωγής διακριθέντων αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 Η εγγραφή των επιτυχόντων θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά από Δευτέρα 13/11/2023 έως Παρασκευή 17/11/2023

Τα ανωτέρω αποτελέσματα είναι διαθέσιμα στους υποψηφίους  μέσω  διαδικτύου στην … ➜ περισσότερα

Εισαγωγή αθλητών στα ΑΕΙ: συμπληρωματική εγκύκλιος Υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών ταχυδρομικώς από 12 έως και 16 Οκτωβρίου 2023

Συμπλήρωση της αρ. Φ.152/101768/Α5/14-9-2023 Εγκυκλίου (ΑΔΑ:6ΠΟΙ46ΝΚΠΔ-ΘΑ4), σχετικά με την Εισαγωγή … ➜ περισσότερα

Εισαγωγή αθλητών στην Tριτοβάθμια Eκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 Υποβολή αιτήσεων από την 15η Σεπτεμβρίου έως και τη 25η Σεπτεμβρίου 2023

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται η έκδοση … ➜ περισσότερα