Σχετικά με τη σειρά ανάθεσης του μαθήματος της Φυσικής σε εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ04.01 και ΠΕ12.10 Με βάση απόφαση του ΣτΕ αναμένεται τροποποίηση των ΥΑ για τις αναθέσεις διδασκαλίας

Ηλεκτρονικό μήνυμα της Διεύθυνσης Διοίκησης Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προς τις … ➜ περισσότερα

Διαδικασία επιστροφής ποσών που έχουν καταβληθεί σε εκπαιδευτικούς σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ασκείται από το Δημόσιο αίτηση αναίρεσης ενώπιον του ΣτΕ κατά αποφάσεων διοικητικών δικαστηρίων και η οποία γίνεται ολικά ή μερικά δεκτή

Έγγραφο Φ.100/142786/B1/6-9-2016 του Υπουργείου Παιδείας Σχετικά έγγραφα : 1. Το … ➜ περισσότερα

Πώς υπολογίζονται οι τόκοι σε ποσά που καταβάλλονται μετά από δικαστικές αποφάσεις Επί του καθαρού ποσού και όχι επί του επιδικασθέντος

Έγγραφο 2/36592/0026/29-5-2015 του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους α. Η αποζημίωση, … ➜ περισσότερα

Διευκρινίσεις σχετικά με δικαστικές αποφάσεις που αφορούν στη διαθεσιμότητα εκπαιδευτικών

Έγγραφο 2929/5/Δ2/28-2-2014 του Υπουργείου Παιδείας Σχετικά με την εφαρμογή των … ➜ περισσότερα

Διαθεσιμότητα Εκπαιδευτικών – Σχετικά με την εκτέλεση προσωρινών διαταγών μετά από δικαστικές αποφάσεις

‘Εγγραφο 167221/Δ2/5-11-2013 του Υπουργείου Παιδείας ………….. Η Διοίκηση σύμφωνα με … ➜ περισσότερα