Διαθεσιμότητα Εκπαιδευτικών – Σχετικά με την εκτέλεση προσωρινών διαταγών μετά από δικαστικές αποφάσεις


άκουσε το άρθρο

‘Εγγραφο 167221/Δ2/5-11-2013 του Υπουργείου Παιδείας

…………..

Η Διοίκηση σύμφωνα με τα ανωτέρω οφείλει να συμμορφωθεί στις Προσωρινές Διαταγές και να φέρει τα πράγματα, με θετικές της ενέργειες, στο σημείο εκείνο στο οποίο θα είχαν εξελιχθεί αυτά, εάν δεν είχε μεσολαβήσει η ανωτέρω Διαπιστωτική Πράξη και ως εκ τούτου να επαναφέρει τους Εκπαιδευτικούς τόσο στην οργανική τους θέση όσο και σε τυχόν θέση Διευθυντή ή Υποδιευθυντή Σχολικής Μονάδας, την οποία κατείχαν πριν την έκδοση της αριθμ.106520/Δ2/31-72013 Διαπιστωτικής Πράξης διαθεσιμότητας.

Επισημαίνεται, όμως, ότι δεν τίθεται ζήτημα ακυρότητας της πράξης τοποθέτησης που εξέδωσε η Διοίκηση για τους ήδη διατελέσαντες Διευθυντές, μέχρι την τοποθέτηση των εν λόγω Εκπαιδευτικών που επανέρχονται με Προσωρινές Διαταγές.

…………..

Διαβάστε το σχετικό έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares