Συστάσεις της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών για τον εμβολιασμό έναντι της ιλαράς


άκουσε το άρθρο

ΥΠΑΙΘΑ, Αριθμ. Πρωτ. : Φ12/18485/Δ2/21-02-2024

«Κοινοποίηση εγγράφου»
Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 15676/Δ2/14-02-2024 εισερχόμενο έγγραφο του οικείου Υπουργείου.

Σας διαβιβάζουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το με αρ. πρ. Δ1α/Γ.Π/οικ.8601/09-02-2024 (ΑΔΑ: 6192465ΦΥΟ-Ν9Χ) έγγραφο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής Περιβάλλοντος της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής του Υπουργείου Υγείας, με θέμα «Συστάσεις της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών για τον εμβολιασμό έναντι της ιλαράς» που κοινοποιήθηκε στην υπηρεσία μας προς ενημέρωσή σας.

 

Share and Enjoy !
Shares