Σίτιση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών στις Λέσχες Αξιωματικών ΥΠΕΘΑ

Δελτίο τύπου του Ιδρύματος Νεολαίας και δια Βίου Μάθησης (15-9-2014)

Αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική σελίδα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ ο Οδηγός Εφαρμογής και το λοιπό υποστηρικτικό υλικό του Προγράμματος για το σχολικό έτος 2014-2015.
Από τη μελέτη των εγγράφων αυτών, οι ενδιαφερόμενοι θα διαπιστώσουν ότι η διαδικασία δεν τροποποιείται σε σχέση με την τηρηθείσα κατά το παρελθόν σχολικό έτος αλλά:
• Αυστηροποιούνται οι προθεσμίες υποβολής δικαιολογητικών στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ από τους δικαιούχους,
• Περιορίζεται σε ένα τρίμηνο το δικαίωμα των δικαιούχων να ζητούν επανυπολογισμό του ύψους των τροφείων που τους καταβλήθηκαν,
• Περιορίζονται σε δύο και οριστικοποιούνται τα στοιχεία – παραστατικά με βάση τα οποία υπολογίζονται τα τροφεία.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται:
• Να μελετήσουν με προσοχή τον Οδηγό και το λοιπό υποστηρικτικό υλικό,
• Να διαβιβάσουν τυχόν ερωτήματα σχετικά με τη διαδικασία και τους τρόπους εξυπηρέτησής τους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση sitisianapliroton@inedivim.gr, προκειμένου να λάβουν απαντήσεις από την Ομάδα Έργου του Προγράμματος .

Περισσότερες πληροφορίες

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Η ημερομηνία γέννησης του τελευταίου ειδοποιηθέντα προς εμβολιασμό είναι 05/07/1964(Περισσότερες πληροφορίες)
+ +
[ + ]