Ρυθμίσεις για το σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης οπωροκηπευτικών στα σχολεία

Κοινή υπουργική απόφαση 518/9689/25-1-2016 (ΦΕΚ 89/Β/25-1-2016) των υπουργείων Παιδείας, Υγείας, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται τα αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή των άρθρων 22, 23 και 217 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 288/2009, όπως ισχύουν, σχετικά με την υλοποίηση του Σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης οπωροκηπευτικών στα σχολεία (εφεξής Σχέδιο) για τη δωρεάν διανομή φρούτων στα σχολεία.

Η εφαρμογή του Σχεδίου στοχεύει:
α) Στη διαρκή αύξηση του μεριδίου των οπωροκηπευτικών στο διαιτολόγιο των παιδιών στο στάδιο της διαμόρφωσης των διατροφικών τους συνηθειών.
β) Στην αύξηση της βραχυπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης κατανάλωσης οπωροκηπευτικών και στη βελτίωση των διατροφικών συνηθειών των παιδιών.
γ) Στην επίτευξη των στόχων της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, ιδίως τη σταθεροποίηση των αγορών και τη διασφάλιση του εφοδιασμού τόσο στο παρόν όσο και στο μέλλον.

Το Σχέδιο θα εφαρμοστεί κατά το σχολικό έτος 2015−2016 σε όλα τα Δημοτικά Σχολεία (δημόσια και ιδιωτικά συμπεριλαμβανομένων και των μειονοτικών σχολείων) των Περιφερειών:

Διαβάστε την ΚΥΑ σε ΦΕΚ

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο