Ανακοίνωση της ΔΔΕ Φλώρινας σχετικά με την ανάληψη υπηρεσίας των νέων Διευθυντών

Μετά την έκδοση της 4493/28-7-2017 (ΑΔΑ: ΩΝΙΦ4653ΠΣ-ΘΩΞ) απόφασης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, παρακαλούνται οι νέοι Διευθυντές των σχολικών μονάδων ΔΕ της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, να προσέλθουν στα γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας την Τρίτη 1-8-2017, από τις 9:00 πμ έως και 13:00 μμ, προκειμένου να υπογράψουν πράξη ανάληψης των νέων τους καθηκόντων.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο