Κριτήρια και Μοριοδότηση για την επιλογή Διευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)

Απόφαση Κ1/121552/17-7-2017 (ΦΕΚ 2604/Β/26-7-2017) του Υπουργείου Παιδείας

Ορίζουμε ως κριτήρια επιλογής και μοριοδότησης για την επιλογή Διευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) τα παρακάτω:

Η παρούσα απόφαση ισχύει από της δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

Στο ίδιο ΦΕΚ δημοσιεύονται και οι εξής ΥΑ:

  • Κριτήρια Μοριοδότησης για την επιλογή Συμβούλων Ψυχολόγων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΥΑ Κ1/121507/17-7-2017) και
  • Κριτήρια Μοριοδότησης για την επιλογή Συμβούλων Σταδιοδρομίας στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΥΑ Κ1/121514/17-7-2017)
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο