Οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης των μαθημάτων της Α΄ τάξης ΕΠΑΛ για το 2013-2014


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος 53146/Γ2/7-4-2014 του Υπουργείου Παιδείας

Ποιά και πόσα θέματα των προαγωγικών εξετάσεων της Α΄τάξης των ΕΠΑΛ ορίζονται από τoν διδάσκοντα και ποιά από την τράπεζα θεμάτων.

Μετά από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το ΥΠΑΙΘ εξέδωσε οδηγίες που αφορούν στον τρόπο αξιολόγησης των μαθημάτων της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2013-2014:

  1. Τα θέματα των γραπτών προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων λαμβάνονται από την ύλη που ορίζεται ως εξεταστέα για κάθε μάθημα κατά το έτος που γίνονται οι εξετάσεις. Οι ερωτήσεις είναι ανάλογες με εκείνες που υπάρχουν στα σχολικά εγχειρίδια και στις οδηγίες του ΙΕΠ, διατρέχουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη έκταση της εξεταστέας ύλης, ελέγχουν ευρύ φάσμα διδακτικών στόχων και είναι κλιμακούμενου βαθμού δυσκολίας. Οι μαθητές απαντούν υποχρεωτικά σε όλα τα θέματα.
  2. Για κάθε θέμα καθορίζεται ορισμένη βαθμολογία. Σε περίπτωση κατά την οποία ένα θέμα αναλύεται σε υποερωτήματα, η βαθμολογία που προβλέπεται για αυτό κατανέμεται ισότιμα στις επιμέρους ερωτήσεις, εκτός αν κατά την ανακοίνωση των θεμάτων καθορίζεται διαφορετικός βαθμός για κάθε μια από αυτές.

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares