Οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων σε Γυμνάσια και ΓΕΛ Για το σχολικο έτος 2016-2017

Μετά από σχετικές εισηγήσεις του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής εκδόθηκαν οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων για το σχολικό έτος 2016-2017 ως εξής:

Οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων στο Ημερήσιο και Εσπερινό Γυμνάσιο για το σχολ. έτος 2016-2017 (Έγγραφο 148083/Δ2/13-9-2016)

Οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων στις Α΄, Β΄ Ημερήσιου ΓΕΛ και Α΄, Β΄, Γ΄ Εσπερινού ΓΕΛ για το σχολ. έτος 2016-2017 (Έγγραφο 148091/Δ2/13-9-2016)

Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ιστορίας στο Γυμνάσιο για το σχολ. έτος 2016 – 2017 (Έγγραφο 148079/Δ2/13-9-2016)

Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ιστορίας στις Α΄, Β΄ Ημερήσιου ΓΕΛ και Α΄, Β΄, Γ΄ Εσπερινού ΓΕΛ για το σχολ. έτος 2016-2017  (Έγγραφο 148075/Δ2/13-9-2016) – ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ σύμφωνα με το 153915/Δ2/20-9-2016 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ

Μετάβαση στο περιεχόμενο