Μαθήματα επιλογής Α τάξης Γενικού Λυκείου και Α και Β τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου


άκουσε το άρθρο

Με την 129534/Γ2/16-9-2013 εγκύκλιό του το Υπουργείο Παιδείας ενημερώνει για τις αναθέσεις και τον τρόπο αξιολόγησης των μαθημάτων επιλογής στην Α τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και στις Α και Β τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

Προστέθηκε σαν 4ο μάθημα επιλογής η “Καλλιτεχνική Παιδεία”.

Θα ακολουθήσει Υπουργική Απόφαση για τις παραπάνω αναθέσεις.

Η αξιολόγηση του μαθήματος Καλλιτεχνική Παιδεία θα γίνεται κατά το πρότυπο των ερευνητικών εργασιών (project).

Η αξιολόγηση των μαθημάτων Γεωλογία & Διαχείριση Φυσικών Πόρων και Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός και Εφαρμογές Πληροφορικής θα γίνεται γραπτώς.

Για τον τρόπο αξιολόγησης των μαθημάτων θα εκδοθεί Προεδρικό Διάταγμα.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares