Κριτήρια και Μοριοδότηση για την επιλογή μονίμων εκπαιδευτικών προς απόσπαση στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)

Απόφαση 6200/26-6-2014 (ΑΔΑ:7ΙΜΓ9-ΘΤΥ) του Υπουργείου Παιδείας

Το ΥΠΑΙΘ με την ανωτέρω απόφαση καθορίζει ως κριτήρια επιλογής και μοριοδότησης για την επιλογή μονίμων εκπαιδευτικών προς απόσπαση στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) τα παρακάτω:

Διαβάστε την υπουργική απόφαση

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο