Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Διευθυντών και Υποδιευθυντών των ΙΕΚ

Πρόσκληση με αρ. πρωτ. 6611/27-6-2014 (ΑΔΑ:Ω4ΕΕ9-ΗΩ6) του Υπουργείου Παιδείας για τις θέσεις των Διευθυντών των ΙΕΚ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) καλεί εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με οκταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία, η οποία θα αποδεικνύεται από αντίστοιχο αναλυτικό πιστοποιητικό υπηρεσιακής κατάστασης, να υποβάλλουν αίτηση για την πλήρωση με επιλογή τριάντα μία (31) θέσεων Διευθυντών στα ακόλουθα Δημόσια Ι.Ε.Κ. :

Η θητεία θα είναι διετής και η προθεσμία των αιτήσεων είναι από 27-6-2014 έως 8-7-2014

Διαβάστε την πρόσκληση-προκήρυξη για τις θέσεις των Διευθυντών ΙΕΚ

Κριτήρια και Μοριοδότηση για την επιλογή Διευθυντών στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) (ΥΑ 6196/26-6-2014, ΑΔΑ:ΩΙΔΩ9-Ψ3Φ)


Πρόσκληση με αρ. πρωτ. 6613/27-6-2014 (ΑΔΑ:ΩΨΠΛ9-ΘΘΜ) του Υπουργείου Παιδείας για τις θέσεις των Υποδιευθυντών των ΙΕΚ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) καλεί εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τετραετή (4) τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία, η οποία θα αποδεικνύεται από αντίστοιχο αναλυτικό πιστοποιητικό υπηρεσιακής κατάστασης, να υποβάλλουν αίτηση για την πλήρωση με επιλογή Υποδιευθυντών στα ακόλουθα Δημόσια Ι.Ε.Κ. :

Οι υποδιευθυντές των ΙΕΚ δεν δικαιούνται το επίδομα θέσης ευθύνης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18, του ν. 4024/2011 (Α’ 226).

Η θητεία θα είναι διετής και η προθεσμία των αιτήσεων είναι από 27-6-2014 έως 8-7-2014.

Διαβάστε την πρόσκληση-προκήρυξη για τις θέσεις των Υποδιευθυντών ΙΕΚ

Κριτήρια και Μοριοδότηση για την επιλογή Υποδιευθυντών στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) (ΥΑ 6197/26-6-2014, ΑΔΑ:6ΡΑΠ9-ΥΜΙ)


Το ενιαίο έντυπο αίτησης για τις προαναφερόμενες προκηρύξεις

 

 

 

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο