Καθορισμός των σχολικών μονάδων εντός των οποίων θα λειτουργούν οι Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ) Για το σχολικό έτος 2016-2017

Απόφαση 166646/ΓΔ4/7-10-2016 (ΦΕΚ 3237/Β/10-10-2016) του Υπουργείου Παιδείας

Αποφασίζουμε τον καθορισμό των σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2016-17 εντός των οποίων θα λειτουργήσουν οι Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ) ανά κέντρο φιλοξενίας, όπως αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο